Kalendarz imprez na 2014 rok

1. Realizacja projektu unijnego ”Park ginących zawodów i tradycji” do końca kwietnia 2014r.

2. IV Konkurs i kiermasz wielkanocny-„Kultywowanie tradycji wielkanocnych” przed Wielkanocą.

3. Tryptyk patriotyczny- realizacja projektu MKIDN I weekend majowy z okazji roku rocznic Powstania Warszawskiego I Wojny Światowej i II Wojny Światowej.

4. III Jarmark Św. Augustyna -odpust w Kawnicach 1 września 2014

5. III Międzynarodowy Plener malarsko rzeźbiarki

6. Comiesięczne spotkania ze sztuką i kulturą.

7. Przyjmowanie wycieczek do” Parku ginących zawodów i tradycji”.

8. Zorganizowanie półkolonii.

9. Organizowanie ognisk i prowadzenie lekcji muzealnych.

10. Propagowanie idei wolontariatu.

11. Spotkania z mieszkańcami i szkołami.

12. Reklamowanie na portalach internetowych naszej działalności.

13. Starania przez cały rok zdobywania funduszy na działalność statutową.

14. Akcje charytatywne, kwesty, publiczne zbiórki.

15. Współpraca z innymi organizacjami , instytucjami i przedsiębiorcami.

16. Szukanie partnerów do współpracy i wspólnego realizowania projektów.

17. Realizowanie innych nieprzewidzianych projektów wynikłych w trakcie roku, w zależności od ogłaszanych konkursów i dofinansowań.

Zapraszamy na zajęcia z dziedzin sztuki dzieci i młodzież szkolną a także pasjonatów sztuki, aby mogli doskonalić swój warsztat i rozwijać pasje, realizować marzenia.

Zostań naszym darczyńcą – wspieraj naszą działalność Stowarzyszenie Kulturalne” Tradycja”, 62-590 Golina Węglew Kolonia 62 tel. 0048667290482, e-mail:stowarzyszenietradycja@wp.pl www.skt.weglew.pl Regon:301831047 NIP:6652978663 KRS:0000392242 Konto Bank PKO S.A. Konin 61 1240 1415 1111 0010 4097 5396.