NIP 6652978663

Regon 301831047

KRS 0000392242 

Organizacja Pożytku Publicznego

Konto bankowe:  PKO S.A. Konin 61 1240 1415 1111 0010 4097 53961%