Kolejna witryna sieci „muzeum”

Relacje z V Festiwalu Sztuki Jarmark Św. Augustyna pn. „Zapomniany Świat”

W dniach od 4 września do 11 września 2016 roku po raz V odbył się Jarmark Św. Augustyna „Zapomniany Świat”. W dniu 4 września odbył się Jarmark przed kościołem w Kanicach. Artyści pokazywali jak wykonuje się rękodzieło, jak powstaję niesamowite unikalne dzieła sztuki. Każdy mógł się przyjrzeć , zapytać jak się to robi. Dodatkowym atrakcję był przemarsz Orkiestry dętej Osp z Kawnic i przemarsz połączony z pokazem umiejętności mażoretek. Wszystko to się odbyło z okazji odpustu w Parafii Kawnice. Wieczorem w siedzibie Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Węglewie odbył się koncert Patryka Filipowicza- wspaniałego gitarzysty ze Śląska. Od 5 września do 11 września codziennie odbywały się warsztaty z ginącego rzemiosła. Można było przyjść i uczyć się wspaniałego – ginącego już rękodzieła. W warsztatach uczestniczyło około 200 osobowej grupa z mieszkańców z pięciu gmin Powiatu Konińskiego w tym :

– około 50 seniorów w przedziale wiekowym 50+

– około 150 dzieci w wieku 10-13 lat

Powstała instalacja artystyczna 1 sztuka

Powstały 3 obrazy, odbyło się 10 warsztatów

Zadanie było ponadto adresowane również dla wszystkich, którym sztuka rękodzielnicza nie jest obca i zechcieli doszlifować swój warsztat pracy. Przybyli również pielgrzymi odpustowi.

W tym roku zamiast rzeźb powstała jedna wielka instalacja artystyczna ARKA. W trakcie warsztatów młodzież mogła się nauczyć oprócz rzeźby, ciesielstwa, snycerstwa, stolarstwa. Młodzież była bardzo zadowolona, ponieważ oprócz rozwijania swoich umiejętności mogła również wystąpić na scenie. Impreza miała za zadanie zrealizowanie np. celów:

1) Popularyzacja wśród uczestników sztuki ludowej i ginących zawodów poprzez:

– dostarczenie podstawowej wiedzy na ten temat ( zwiedzanie Parku ginących zawodów i tradycji oraz pogadanki wprowadzające do prezentacji technik rzemieślniczych i rękodzieła ludowego,

– praktyczną naukę technik rzemieślniczych ginących zawodów oraz rękodzieła ludowego (zajęcia warsztatowe z zakresu garncarstwa, tkactwa, plecionkarstwa, koronkarstwa oraz rzeźby.

2) Zainspirowanie uczestników do uprawiana rękodzieła ludowego i podejmowania prób rzeźbienia w drewnie jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego i rozwijania zdolności artystycznych poprzez wskazanie na walory artystyczne, estetyczne, ekologiczne tworzonych wyrobów ( zwiedzenie wystawy sztuki ludowej zlokalizowanej w Muzeum Stowarzyszenia, współuczestnictwo uczestników warsztatów w tworzeniu prac artystycznych uczestników Pleneru.

3) Zaktywizowanie środowiska seniorów poprzez wskazanie możliwości rozwijania własnej aktywności i zdolności artystycznych na płaszczyźnie tworzenia sztuki ludowej.

4) Zainspirowanie do budowania więzi międzypokoleniowej w środowisku zamieszkania w zakresie wspólnego uprawiania i promowania sztuki ludowej i ginących zawodów.

5) Promocja Województwa Wielkopolskiego wśród twórców ludowych – uczestników Pleneru poprzez : umieszczenie logo Województwa na zaproszeniach, plakatach i banerze

Cieszy nas ,że corocznie przybywa coraz więcej chętnych do udziału w warsztatach i pokazach a także do udziału w plenerze. Mamy cicha nadzieję, że z roku na rok również będzie nam przybywało dofinansowań aby móc zrobić większą imprezę plenerową z udziałem większej ilości artystów i uczestników.

Organizatorem było Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja z siedzibą w Węglewie a całe zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Prezes Stowarzyszenia Stanisława Jasiczek